Portfolio

 • Functioneel ontwerper Praeventis
 • EPD Adviseur
 • HL7 Kernteam
 • HL7 specialist
 • Projectleider DD JGZ

Opdrachtgever: RIVM

Rol: Functioneel ontwerper

Periode: December 2011 – heden

Activiteiten:

 • Processen en informatie analyseren
 • Schrijven functioneel ontwerp
 • Uitvoeren functionele acceptatietesten
 • Begeleiden gebruikers acceptatietesten

Beschrijving:

Praeventis is het landelijke registratiesysteem van de afdeling Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s van het RIVM (RIVM-DVP). Praeventis ondersteunt drie programma’s: het Rijksvaccinatieprogramma (RVP), de Neonatale Hielprikscreening NHS) en Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE).

Als functioneel ontwerper is Yvonne aan de slag geweest om wijzigingen en verbeteringen in het PSIE screeningsprogramma door te voeren in Praeventis.

Opdrachtgever:  Het Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis (NKI-AVL)

Rol: Proces- en informatieanalist

Periode: November 2011 – december 2012

Activiteiten:

 • Processen en informatie analyseren
 • Vertalen wensen naar functioneel ontwerp
 • Prototyping
 • Opleiden gebruikers

Beschrijving:

Het Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis is een multidisciplinair oncologisch centrum. Bij de vertaling van de papieren patiënten status naar het Elektronische Patiënten dossier (EPD) stond het multidisciplinaire karakter van het dossier voorop. Yvonne heeft met de diverse multidisciplinaire teams meegelopen om de functie van de papieren status en de informatie behoefte van de zorgverleners in kaart te brengen. Deze heeft ze samen met ander ICT adviseurs vertaald naar een functioneel ontwerp dat doormiddel van prototyping geleid heeft tot een ziekenhuisbreed EPD.

Opdrachtgever: Stichting HL7

Rol: Kernteamlid

Periode: Januari 2014 – heden

Activiteiten:

 • Inventariseren van initiatieven en behoeften
 • Beoordelen van projectvoorstellen en bewaken van lopende projecten
 • Communicatie en afstemming rond alle standaard-inhoudelijke activiteiten
 • Organisatie en invulling van HL7 NL Working Group Meetings

Beschrijving:

Het HL7 Kernteam is verantwoordelijk voor de coördinatie van de uitvoering van de operationele activiteiten. Het Kernteam informeert het Bestuur periodiek over de status en voortgang van de onderhanden activiteiten, het Kernteam stemt de uitvoeringswijze af met het bestuur, het Actieve Leden Forum, en ondersteunt de projectleiders en de beheergroep. Het Kernteam is verantwoordelijk voor het leggen en onderhouden van contacten met externe organisaties in het kader van operationele activiteiten betreffende de HL7 en aanverwante standaarden.

Opdrachtgever: Nationaal ICT Instituut voor de Zorg (Nictiz)

Rol: HL7 specialist

Periode: Augustus 2011 – November 2011

Activiteiten:

 • Informatie- en procesanalyse
 • Opstellen richtlijn Gegevensuitwisseling tussen huisarts, huisartsenpost, ambulance-dienst en spoedeisende hulp’
 • Ontwerpen HL7 berichten voor de gegevensuitwisseling
 • Schrijven implementatiehandleiding voor de HL7 berichten

Beschrijving:

Voor een patiënt met een acute zorgvraag is het essentieel dat zorgverleners in één oogopslag de relevante medische en acute gegevens kunnen inzien.  De overdracht van gegevens naar de volgende zorgverlener in de keten is essentieel in de zorg voor de patiënt.

Yvonne heeft samen met de zorgverleners uit de acute zorg de over te dragen gegevens gedefinieerd en vastgelegd in de gegevensrichtlijn: ‘Gegevensuitwisseling tussen huisarts, huisartsenpost, ambulance-dienst en spoedeisende hulp’. Op basis van deze richtlijn heeft Yvonne de uitwisselingsstandaarden (in hL7v3) ontwikkeld.

Opdrachtgever: RIVM

Rol: meewerkend Projectleider

Periode: Januari 2014 – heden

Activiteiten:

 • Aansturen en coördineren van de bij het project betrokken medewerkers van RIVM;
 • Opstellen Functioneel ontwerp voor de gegevensuitwisseling in Praeventis
 • Het ondersteunen en aansturen van de leverancier Ordina voor wat betreft het voldoen aan de eisen om te kunnen aansluiten op de landelijke infrastructuur, voor de bouw van de berichten, voor het testen, voor de benodigde overleggen, zodat uiteindelijk gegevensuitwisseling kan plaatsvinden tussen Praeventis en de applicaties van de JGZ-organisaties conform de opdracht;
 • Onderhouden van de contacten met leverancierscoördinator van Nictiz;
 • De linking pin vormen met de lijnorganisatie van RIVM;
 • Het bewaken van de voortgang;
 • Begeleiden implementatie

Beschrijving:

De gegevensuitwisseling tussen de DD JGZ en Praeventis zal doormiddel van HL7 berichten over het Landelijk SchakelPunt (LSP) moeten gaan verlopen. Vanuit Praeventis zal dagelijks de hielprikopdracht elektronisch verstuurd worden. Vanuit het DD JGZ zal dagelijks de door de JGZ toegediende vaccinaties per kind elektronisch sturen naar Praeventis. Daarnaast moet het mogelijk worden om de vaccinatiestatus van een kind via een HL7 bericht op te vragen. Yvonne zorgt ervoor dat Praeventis functioneel op orde is om door de kwalificatie heen te komen en technisch om voor de acceptatie op het LSP te slagen. Daarna zal Yvonne een pilot uitvoeren en de implementatie begeleiden.