Diensten

Advies

Ongetwijfeld krijgt u als (zorg) instelling te maken met plannen voor de ontwikkeling van een nieuw informatiesysteem, het aansluiten van uw systemen op de nieuwe informatie- en communicatiestandaarden of het ontsluiten van gegevens uit verschillende (deel) systemen ten behoeve van stuurinformatie, kwaliteitsmeting en wetenschappelijk onderzoek. Hierbij komt een hoop kijken.

Yvonne kan u adviseren bij het te kiezen systeem en u ondersteunen met haar expertise bij het optimaliseren van de processen en bepalen van de informatiebehoefte en bij het opstellen van een informatie-architectuur dat hergebruik en uitwisseling van gegevens mogelijk maakt.

Ontwikkeling

De ontwikkelingen in de zorg gaan snel. De gezondheidszorg wordt steeds meer geconfronteerd met problemen die de grenzen van de verschillende echelons en disciplines overschrijden. De zorg verandert van op specialisatie gerichte zorg naar multidisciplinaire zorg. Goede multidisciplinaire zorg vraagt om samenwerking van mensen, processen, organisaties en systemen. De behoefte aan de juiste gegevens op de juiste plaats in de samenwerkingsketen wordt hierdoor steeds groter, wat vraagt om verdergaande informatisering en uitwisseling van gegevens. Dit vereist afspraken,standaarden en richtlijnen gericht op het ondersteunen van de patiëntenzorg en het zorgproces, en tevens de daarvan afgeleide eisen voor functionaliteit, inhoud, kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid van informatie-uitwisseling.

CHIC Consultancy kan u helpen bij het informatiseren en het uitwisselen van gegevens: het maken van functioneel ontwerpen voor uw informatiesysteem, het samenstellen van datasets voor de elektronische uitwisseling en het vertalen van de dataset naar de juiste communicatiestandaard.

Projectbegeleiding

Gaat u een ICT project starten en bent u op zoek naar een ervaren en gedreven projectleider, dan kan Yvonne u van dienst zijn. Zij heeft al ruim 10 jaar ervaring in het leiden van ontwikkel- en implementatieprojecten. Ze kan u helpen bij het opstarten van een project, het beschrijven van doelen en eindproducten, bepalen van de risico’s en het succesvol binnen de tijd en budget realiseren van het eindresultaat. Yvonne is een projectleider met feeling voor de zorg en ICT waarbij ze duidelijke doelen, open communicatie en kwaliteit voorop stelt.