CHIC consultancy is een adviesbureau dat gespecialiseerd is in het verbeteren en optimaliseren van de informatievoorziening in de gezondheidszorg. 

CHIC consultancy helpt u bij het bepalen van de informatiebehoefte door het uitvoeren van proces- en informatieanalyses, draagt zorg voor aanpassing of realisatie van een informatiesysteem naar de nieuwe wensen van de organisatie en begeleidt u bij de implementatie van het nieuwe systeem.

Uitgangspunt van CHIC consultancy is dat de ICT voorziening ondersteunend moet zijn in plaats van overbodige ballast.